[:en]SK/EN

Zuzana Petráková Spojenia

*realizáciu diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia

Zuzana Petráková Connections

*realization of works was supported using public funds in the form of a scholarship provided by Slovak Arts Council
  [:sk] Zuzana Petráková Spojenia *z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia *realizáciu diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia
ddd
Autorka je absolventkou bakalárskeho štúdia učiteľstva výtvarnej výchovy na Univerzite Komenského v Bratislave a momentálne pôsobí ako slobodný umelec vo výtvarnom a pohybovom umení. Posledné roky sa sústredí na vlastnú tvorbu, snaží sa zviditeľniť na Slovensku a v zahraničí. Počas roku 2020 sa zúčastnila skupinových online výstav In Isolation Together (Group exhibition, Artcore Gallery, Derby, UK) , Intimists 5 (Group exhibition, La Fenice Gallery, Hong Kong, China) a Early Dawn 1/20 (Group exhibition, Dagaz Gallery, New South Wales, Australia). V tomto roku boli jej práce vybrané do Altiba9 Issue4 art magazine (Barcelona Spain | Algiers Algeria). V predošlých rokoch mala sólo výstavy: 2018 Atlantis (individual exhibition, Sawtell Framing & Beachscapes Gallery, New South Wales, Australia) 2017 Four Suns (individual exhibition, FUGA, Bratislava, Slovakia) 2017 Minimal (individual exhibition, AvrahKedavra, Bratislava, Slovakia)  Katalóg diel [:]